Терзиев: Проектът за движение на „Патриарха" няма да бъде спрян