Страховити вещици, заснети на камера - хората твърдят, че са истински