93 млрд. евро за Русия от износ на горива за първите 100 дни война