Експерт: Ограничението на скоростта до 30 кm/h да се въведе в жилищните зони, не по големите булевар