Отстраняват председателката на Агенцията за закрила на детето