Само половината болници у нас могат да лекуват адекватно инсулт