При задължителен вот - 5 милиона повече за партиите