Няма конфликт на интереси при назначаването на Десислава Радева за PR във ВВС