Удължават някои от мерките за подкрепа в пандемията