Нигерийски плувец се бори за повишаване осведомеността на хората за психичното здраве