Трябва ли да има санкции за хората, които не гласуват?