Семейство твърди, че е жертва на некачествено саниране