Частично бедствено положение е обявено в община Червен бряг