Колеги на инж. Миразчиев свидетелстват с покъртителен разказ