Мария Бакалова: Пожелавам на всички да повярват в мечтите си