НА ТЕРЕН: Ожесточените битки в Украйна продължават