Позицията на президента за декларацията на НАТО от София и политическите критики към него