"Второто Баташко клане" - Трагичната история на църквата в Българово