Зам.-кметът по финанси на СО: Важно е хората да получават достойно възнаграждение за труда си