Стефан Николов: Преди Гала живеех бурно, след нея се надявам никога да не разбера какво е