Цвета Кирилова: Здравната ситуация беше подценявана с цел удар по институциите