Тома Биков: Борисов има обосновано предположение кой може да го е записал