Доц. д-р Ангел Кунчев за епидемичната обстановка в страната