Собствениците на Дупнишката популярна каса остават за постоянно в ареста