Международният анализатор Владимир Владимиров за френското предложение за РСМ