Сенки от миналото изплуват във VIP Brother (23.09.2014г.)