Криминален психолог: Убиецът категорично не може да се поправи