Представят бюджета на Столичната община за 2019 г.