Депутатите продължават с обсъждането на правилника на НС