ПИСМО В КАРТИНКА: посланията на децата към тези, които им ЛИПСВАТ най-много!