1 ЛЕВ ЗА ЕДИН ГЛАС: „За” и „против” предложението на правителството за партийната субсидия