Обявиха броя на свободните места в яслите и детските градини в София