Отпуснаха средства за изграждане на детски градини и училища