Документът, който се издава след първа игла, ще важи като зелен сертификат