Ще бъдат ли спасени работните места и доходите на българите?