100-годишен храм, строен за изкупление на грях, загива