Англия отлага отмяната на всички мерки срещу COVID-19