30 милиона лева повече в бюджета на София за 2018 г.