Поетеса в битка с правосъдието, за да докаже, че е девствена