Радев: Нашата просвета, вяра и култура съхраниха народа ни и го преведоха през най-тежките изпитания