Кутев: Няколко НПО-та, свързани с едно лице, са получавали милиони