Служителите на обрания инкасо автомобил може да са съучастници