Македония: Ще съхраним българския надпис от църквата в Скопие