ЗАРАДИ АМ "ХЕМУС": Борислав Колев се изправя пред Софийския градски съд