КЗП: Таксата „зареждане на телефон” – законна, таксата „тоалетна” – не