ПО СЛЕДИТЕ НА ИМОТНАТА МАФИЯ: Още разкрития от разследването на Вероника Димитрова