ГЛОБАЛНА КИБЕРАТАКА: Засегнати са най-малко 75 000 компютри в 99 държави