"Промяната": Когато интеграцията на ромите е успешна