\"Промяната\": Когато интеграцията на ромите е успешна