„Френското предложение“: Как ще се развие кризата в РСМ?