Политолози: Депутатите преобърнаха дневния ред на обществото